Now shipping!

Met de komst van de SPL6 is een nieuwe standaard geboren!

Naast de reguliere dB(A) norm houdt de SPL6 ook rekening met de bassen in dB(C) en uitschieters dB-piek in de muziek. Met de 10 bands octaaf limiter kan per frequentieband overlast extra worden gereduceerd. Speciaal voor evenementen wordt tevens de gemiddelde geluidsdruk Leq over verschillende perioden en wegingen weergegeven en worden alle gegevens tot wel een jaar opgeslagen.
Lees hier meer over de SPL6

Tags: , , , ,