SPL Limiters

In veel gemeenten is de plaatsing van een begrenzer verplicht wanneer omwonenden geluidsoverlast ondervinden. De SPL-Limiters van Dateq zijn hierin een begrip geworden.

Het woord “limiter” heeft voor veel gebruikers een nare bijsmaak. Men wordt door de limiter gelimiteerd in de gang van zaken, en vaak wordt de geluidskwaliteit er niet beter op. De Dateq SPL limiters gaan echter uit van een nieuw principe. Dateq limiters zijn geen “peak” limiters, maar geluidsdruk begrenzers. Deze limiters zorgen ervoor dat het geluid niet boven de vooraf ingestelde maximaal toegestane geluidsdruk uitkomt. Dit houdt in dat kortstondige pieken en dynamiek van het signaal niet of nauwelijks worden aangetast.

Dateq heeft voor verschillende toepassingen verschillende typen ontwikkeld.